درباره ما

بازدید: 1897

 

ما اعضای گروه هنری طاقچه به این فکر می کنیم که یک وسیله دکوری فقط یک وسیله تزئینی نباشه و کاربرد و معنی داشته باشه.

مثلاً وسیله ای باشه که باهاش طراوت و سبزی گل و گیاه رو به خونت بیاره و گلدوناتو جایی بذاری که بیشتر و بهتر ببینیشون...

یا مثلاً برکت و زیبایی آیات قرآن رو بیاری تو خونت و هر بار نگاهش می کنی دلت روشن شه به نور این کلمات قشنگ ...

یا چند تا کاربرد داشته باشه و هر وسیله بتونه چندتا از نیازهاتو جواب بده...

یا روش جمله ای نقش ببنده که باهات حرف بزنه و وقت هایی که بعضی حرف های مهم یادت رفته بهت یادآوری کنه که حرف های مهم زندگی ایت چیه ....

و در نهایت به این فکر می کنیم که یه دکوری فقط یه دکوری نباشه...

یه احساس خوب باشه...

و شاید یه نگرش خاص باشه...

بازخوردها